Informace o projektu

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Priorita 7.2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory 7.2.4: Partnerství a sítě
Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0004
   

Název projektu

Informace a konkurenceschopnost

Realizátor, řešitel projektu

Ekonomická fakulta
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Sokolská tř. 33
701 21 Ostrava
Česká republika
www.ekf.vsb.cz

Partneři projektu

 • Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí
 • Univerzita Karlova v Praze
 • Slezská univerzita Opava

Stručný obsah projektu

Záměrem projektu je podpora spolupráce mezi vysokými školami (VŠB-TU Ostrava, Slezská univerzita Opava, Karlova univerzita v Praze), vyššími odbornými školami (Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí) a podnikatelskými subjekty (Albertina Icome Praha, spol. s r.o., Unis a.s). Dojde k realizaci interaktivních setkání cílové skupiny s podnikatelskými subjekty pro podporu aktivit v oblasti konkurenčního zpravodajství (Competitive Intelligence), tedy procesu využívajícího analyzované informace a znalosti k získávání konkurenční výhody a snížení rizik při obchodním běhu firmy a taktéž v oblasti ochrany informací jako součástí systému řízení. Projekt řeší problém nedostatečné provázanosti a efektivní komunikace mezi akademickou sférou a podnikatelskými subjekty v oblasti řízení a ochrany informací. Plánované aktivity bude realizovat žadatel a partneři projektu s podporou aplikační sféry.

 • Vytvoření informačního a znalostního portálu
 • Realizace tvůrčích a pracovních dílen
 • Vytvoření partnerské sítě
 • Tvorba a tisk materiálů pro podporu vzdělávání

Komu je projekt určen?

Projekt je určen pro pedagogické a nepedagogické pracovníky vyšších odborných škol a akademické a ostatní pracovníci vysokých škol, studenty vyšších odborných škol a vysokých škol.

Nosné témata projektu.

 • Competitive Intelligence
 • Správa a řízení informací
 • Řízení projektů
 • Manažerské a prezentační dovednosti
 • Finančního řízení a rozhodování
 • Sociální sítě