Řešitel projektu

Ekonomická fakulta, VŠB-TUO

V současné době patří dlouhodobě Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava ke třem největším ekonomickým fakultám v České republice, studuje zde více než 5 tisíc studentů. Založena byla v roce 1977. Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava je součástí univerzity s dlouhodobou tradicí, která byla založena již v roce 1849.Do Ostravy škola přesídlila jako pokračovatelka montánního
učiliště, báňské akademie a Vysoké školy báňské v Příbrami.

Sokolská tř. 33
701 21 Ostrava
Česká republika
www.ekf.vsb.cz

Partneři projektu

Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí

Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí je detašovaným pracovištěm Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Ekonomické fakulty. V rámci bakalářského studia zde byl vyučován studijní obor Informační a znalostní management. Tento obor byl s ohledem na úzkou vazbu na problematiku řešenou projektem důvodem pro realizaci projektu. Partner disponuje odborníky v oblastech zpracování informací pro podporu konkurenčního zpravodajství, má zkušenosti s prací s cílovou skupinou a jednotlivými aktivitami řešenými předkládaným projektem.

Masarykova 18/101
Valašské Meziříčí, 757 01
Česká republika
www.oavm.cz

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova založená v roce 1348 patří mezi nejstarší světové univerzity a dnes je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice uznávanou v kontextu evropském i světovém.
Univerzita má v současnosti 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK.
Partner je předním českým pracovištěm, které má ve svém studijním programu obory týkající se řešené problematiky. Partner disponuje odborníky v oblastech zpracování informací pro podporu konkurenčního zpravodajství, má zkušenosti s prací s cílovou skupinou a jednotlivými aktivitami řešenými předkládaným projektem. Experti partnera garantují studijní program Informační studia a knihovnictví a doktorské studium Informační věda. Mezi vyučujícími je řada odborníků z praxe, pedagogů s dlouholetou zkušeností v oblasti práce s informacemi.

Ovocný trh 5/560
Praha, 110 00
Česká republika
www.cuni.cz

Slezská univerzita v Opavě

Partner je předním českým pracovištěm, které má ve svém studijním programu obory týkající se řešené problematiky. Partner disponuje odborníky v oblastech zpracování informací pro podporu konkurenčního zpravodajství, má zkušenosti s prací s cílovou skupinou a jednotlivými aktivitami řešenými předkládaným projektem. Experti partnera garantují studijní program Informační studia a knihovnictví na Slezské univerzitě v Opavě, který se vyučuje již 14 let. Mezi vyučujícími je řada odborníků z praxe, pedagogů s dlouholetou zkušeností v oblasti práce s informacemi.

Na Rybníčku 1/626
Opava, 746 01
Česká republika
http://www.fpf.slu.cz/ustavy/ustav-informatiky